Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč

Správca farnosti: Mgr. Ing. Ivan Barus

Adresa: Dojč č. 336, 90602

Tel.: (+421) 346 536 123

Email: faradojc@faradojc.sk

Web: www.faradojc.sk

Patrocínium: Všetkých svätých

Sväté omše: utorok, štvrtok o 18:00; v sobotu o 8:00, v nedeľu o 7:30 a 10:30 (v aktuálnom týždni môže byť zmena, viď. aktuálne oznamy na výveske.

Adorácia: vo štvrtok po svätej omši (najskôr moderovaná do 19:30, potom tichá do 20:00).

Svätá spoveď: 30 minút pred svätou omšou a podľa potreby a možností i po sv.o.

Vybavovanie agendy: treba sa dohodnúť so správcom farnosti.

Filiálka: Šajdíkove Humence (vzdialené 2,6km)

Patrocínium: sv. Augustín, sv. Martin

Sväté omše: streda, piatok o 18:00, nedeľa o 9:00.

Adorácia: v piatok po svätej omši (najskôr moderovaná do 19:30, potom tichá do 20:00).

Svätá spoveď: tak ako v Dojči.

IČO: 34014144

DIČ: 2022562168

Číslo účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963