Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Maria! Shalom!

V nedeľu si viaceré rodiny priniesli adventné vence na požehnanie. Veľmi sa tomu tešíme a začíname požehnaný čas adventu.

Nech sa naše rodiny zjednotia v očakávaní Ježiškových narodenín. Nedajme si ich ničím zobrať. Nech Knieža pokoja, Kráľ pokoja, Prince of Peace vládne nad nami a v našich rodinách i v celej slovenskej krajine. Amen.

Tešíme sa z adventu a úprimnej Božej radosti a nadeje.