Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Dovoľte mi podeliť sa s Vami o túto myšlienku:

Včera, 8.1.2018 sme mali prvýkrát možnosť sláviť liturgickú spomienku na blahoslaveného Titusa Zemana. Mali by sme si veľmi vážiť takýchto ľudí, ktorí môžeme povedať, obetovali vlastný život pre druhých. Mali by sme učiť mladých ľudí vážiť si takéto obety. Toto sú skutočné vzory hodné nasledovania. Toto sú ľudia, ktorí sa skutočne a nefalšovane obetovali pre druhých a pre svoju krajinu. Ako hovorí evanjelium: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ak ťa niekto mal rád, ak ti niekto skutočne pomohol, ak sa niekto za teba obetoval, v láske Božej na neho nezabudni. Keď sa zdokonalíš, nikdy nezabudni na tých, ktorí ti pomáhali a pamätaj na nich v modlitbách pred Pánom. Zostaň vo svojom srdci pokorný a veľmi si váž tých, cez ktorých ti Boh pomohol.

Blahoslavný Titus Zeman, oroduj za nás, za pastierov Cirkvi a za našu krajinu.

K tomu vám, ktorí čítate tieto riadky udeľujem kňazské požehnanie +.

pán farár