V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou.

Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni:

  • pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež,
  • utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách,
  • streda – za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich,
  • štvrtok – za vzbudenie viery, lásky a vďačnosti k Najsvätejšej Eucharistii a na odčinenie všetkej nelásky a svätokrádeží, ktoré sú voči nej páchané,
  • piatok – za dar ducha sily v každodenných duchovných zápasoch a situáciách, za milosť oslobodenia od každej duchovnej neslobody, závislosti a zla a poďakovanie za svätý kríž a utrpenie Pána Ježiša Krista a spoluúčasť Sedembolestnej Panny Márie na tomto utrpení za nás,
  • sobota – za prehĺbenie lásky a živého vzťahu k Panne Márii a prosba o jej orodovanie a ochranu (možnosť obnoviť si zasvätenie jej Nepoškvrnenému a bolestnému srdcu),
  • nedeľa – poďakovanie za všetky Božie dobrodenia a prosba o milosť dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote, manželstve a rodine.

Pápež František pozýva všetkých veriacich, aby modlitbu svätého ruženca zakončili prosbou o ochranu od všetkého zla a Zlého pridajúc na záver nasledujúce modlitby:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti  zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.