Úcta k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej v našej farnosti

  • Každý mesiac mávame v našej farnosti tzv. večer ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Koná sa väčšinou v posledný štvrtok v mesiaci vo farskom kostole v Dojči a v posledný piatok v mesiaci vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach. Odporúčam však pozrieť si oznamy na konkrétny týždeň, kvôli možnej zmene.
  • Viac informácií o živote sestry Zdenky nájdete na internetovej stránke Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža www.zdenka.sk