Pozývame vás pozrieť si a vypočuť si Trojkráľový koncert v online podobe, ktorý bol nahratý v našej filiálke Šajdíkove Humence vo vianočnom období pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána. Nech vás poteší a pozdvihne vám náladu v tomto náročnom čase.