V piatok, 25. 9. bude v kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči možnosť tichej adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti od 17:00 do 22:00.

Príďte sa porozprávať s Pánom Ježišom, poďakovať mu, povedať mu o svojich bolestiach a starostiach a poprosiť ho o pomoc. Srdečne pozýváme