Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť 25.12.2023 v pondelok o 15:00 v Dojči vo farskom kostole (bude vysielaná cez internetové vysielanie).

26.12.2023 na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka Cirkvi, bude svätá omša o 9:00 v Šajdíkových Humenciach a o 10:30 v Dojči (10:30 bude vysielaná).

Tiež oznamujeme, že počas vianočného obdobia, t. j. do 7. 1. 2024, bude denne cez internetové vysielanie o 15:00 modlitba svätej hodiny, zamyslenia, piesne i Korunky Božieho milosrdenstva zameraná na tajomstvo narodenia Pána Ježiša.

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky.

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.