Svätá omša za účasti detí

  • V našej farnosti mávame 1x do mesiaca svätú omšu za účasti detí, pri ktorej je aj príhovor kňaza adresovaný pre deti.
  • Zatiaľ  kvôli koronakríze pozastavené.