1. Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS.

 1. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
 2. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky a vďačnosti.
 3. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa ti NEKLAŇALI SRDCOM v NOS.
 4. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sväté prijímanie prijímali RUTINNE a NEUVEDOMOVALI SI, že prijímame TELO Božieho Syna.
 5. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme ti NEDÔVEROVALI a nespoľahli sa na to, že nás vidíš i počuješ v NOS.
 6. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si ani NEUVEDOMOVALI ako veľmi PÔSOBÍ POŽEHNANIE s Eucharistiou na naše domy, obec, mesto.
 7. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme ťa NEMILOVALI v NOS.
 8. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme po tebe NETÚŽILI v NOS.
 9. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa aj teraz, počas koronakrízy, príliš spoliehali na svoje vlastné sily a NEVYUŽILI PLNE TVOJU POMOC PROSTREDNÍCTVOM NOS.
 10. Odprosujeme ťa, Pane, ak sme vykonali SVATOKRÁDEŽ a prijímali NOS vedome a dobrovoľne v stave ťažkého hriechu a nechceli sa ho zbaviť.

DUCHOVNÉ CVIČENIE:

 1. Začať sa klaňať Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti SRDCOM.
 2. Odprosovať ho za všetku neúctu a nelásku.

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár