Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Dnešný deň pozývam, aby sme Pána odprosovali za to, že sme nerozlišovali medzi vecami Božieho kráľovstva a kráľovstva temnoty:

  1. Odprosujeme ťa Pane za to, keď sme sa spoliehali na vlastné sily, vlastný rozum neosvietený tvojím svetlom, vlastné schopnosti a nevideli sme veci správne podľa tvojho pohľadu.
  2. Odprosujeme ťa za to, keď sme sa nechali zmiasť vonkajším pohľadom a zdaním a považovali sme za svetlo to, čo bolo tmou.
  3. Odprosujem ťa za to, že sme neboli pevní a stabilní a dali sme sa zmiasť falošnými citmi, ktoré nás naviedli prijať zlé rozhodnutia.

Duchovné cvičenie:

  1. Neustále si vyprosovať svetlo Ducha Svätého na príhovor Nevesty Ducha Svätého – dar rozlišovania: Pane, Duchu Svätý, daruj mi prosím správne rozlišovanie. Amen.
  2. Ak poznám rozlíšenie danej situácie, zostať pevný a nedať sa zmiasť klamlivými citmi k prijatiu falošného milosrdenstva.

Viac k tejto téme – pozri kázeň z dnešného dňa v archíve.

Všetkým čítajúcim, ktorí sa chcú do toho pustiť a formovať udeľujem +

pán farár IB