Štvrtkové adorácie za osobný vzťah k Pánovi, manželstvá, rodiny a svoju vlasť v Dojči

  • Srdečne pozývame na moderovanú adoráciu  vždy vo štvrtok po večernej svätej omši vo farskom kostole v Dojči od 19:00 do 20:00 (okrem týždňa, v ktorom je prvý piatok v mesiaci a modlitbového večera ku cti bl. sestry Zdenky, pozri aktuálne oznamy).
  • Obsah: prehĺbiť si osobný vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi, upevniť sa vo viere, nádeji a láske, poprosiť o milosť duchovného i fyzického uzdravenia podľa Božej vôle, za manželstvá, rodiny a svoju vlasť.
  • Svätý Ján Pavol II. hovorí, že Eucharistia je prameňom i vrcholom a Cirkev žije z Eucharistie (z encykliky Ecclesia de Eucharistia).