1. Odprosujeme ťa Pane za to, že sme často NEVNÍMALI, že nám chceš udeliť milosť, keď si nám posielal konkrétne situácie, blížnych, prostriedky milostí.
  2. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme boli PONORENÍ DO SEBA, a preto sme ťa nevideli a nevnímali.
  3. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme mali VLASTNÉ PREDSTAVY, a preto sme neprijímali milosti tak, ako si nám ich zosielal.
  4. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme boli POHODLNÍ A LENIVÍ viac sa duchovne sústrediť, zapierať, rozmýšľať a modliť, aby sme rozpoznali kedy a ako k nám prichádzaš.

DUCHOVNÉ CVIČENIE: byť v bázni pred Pánom, pokore a vnútornej sústredenosti, aby som vnímal jeho hlas, prítomnosť a spôsoby.

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár