Spoločenstvá

V našej farnosti fungujú nasledovné spoločenstvá:

  • Ružencové bratstvo, ktoré sa skladá z niekoľkých ruží. V každej z nich je niekoľko členov, ktorí sa každodenne zaväzujú k modlitbe jedného desiatku svätého ruženca, tejto po svätej omši najmocnejšej modlitbe v Katolíckej cirkvi s veľmi dlhou tradíciou, ktorá má tak veľmi veľa prisľúbení z neba. Ak by ste si priali pripojiť sa do ružencového bratstva, prosím, neváhajte nás kontaktovať na pevnej linke farnosti alebo v kancelárii.
  • Modlitby matiek, ktoré sa stretáva každý týždeň, aby sa matky a staré matky spájali v modlitbách za svoje deti i manželov, ktorá je tak veľmi dôležitá. Mnohým modlitbám matiek vďačíme za veľmi veľa milostí, ktoré sme z neba mohli obdržať. Matky sa na modlitbách stretávajú vždy v pondelok v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči o 18:00. Ak by ste si priali pripojiť sa, prosím, neváhajte nás kontaktovať na pevnej linke farnosti alebo v kancelárii.
  • Modlitby otcov, ktorí sa stretávajú každý týždeň, aby sa spájali v modlitbách za svoje deti i manželky. Otcovia sa na modlitbách stretávajú vždy v pondelok v Kostole Všetkých svätých v Dojči o 18:00. Ak by ste si priali pripojiť sa, prosím, neváhajte nás kontaktovať na pevnej linke farnosti alebo v kancelárii.
  • Spoločenstvo mladých ľudí – birmovancov, žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby sa spolu modlili a pripravovali na sviatosť birmovania.
  • Spoločenstvo členov podomovej návštevy kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá sa zjavila v roku 1830 na Rue du Bac v Paríži. Niekoľkokrát do roka zavíta kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do prihlásených domácností, aby sa s ňou modlili a aby Matka Božia mohla urobiť zázraky na duši i tele v danej rodine. Ak by ste si priali pripojiť sa, prosím, neváhajte nás kontaktovať na pevnej linke farnosti alebo v kancelárii.
  • Modlitbové spoločenstvo Modlitbovej stráže – reťaze svätého Jozefa za odvrátenie morálnej skazy, za ochranu proti živelným pohromám a pred vojnou, za pomoc a posvätenie svojho života, manželstva i rodiny. Kto je ochotný venovať hodinu svojho času denne alebo v niektorý deň v týždni alebo mesiaci so svätým Jozefom. Prežili sme mnohé zázraky Božej pomoci v rodinách. Ak by ste si priali pripojiť sa, prosím, neváhajte nás kontaktovať na pevnej linke farnosti alebo v kancelárii.