Dnešný deň ťa, Pane chcem odprosiť za toto:

  1. Odprosujeme ťa, že sme pokladali satana, diabla iba za fikciu, všeobecné slovíčko, jazyk spred mnohých rokov a neverili sme, že skutočne existuje.
  2. Odprosujeme ťa, že sme si o tom nezískali viac informácií, a tak mohol nebadane a nepozorovane pôsobiť v našom živote, manželstve i rodine.
  3. Odprosujeme ťa, že sme s ním a jeho spôsobmi tvorili spoločenstvo a že sme sa mu nevzopreli.

DUCHOVNÉ CVIČENIE

  1. Skús zo srdca vyznať našu vieru: pevne verím a vyznávam to, čo učí Duch Svätý prostredníctvom Svätého písma, že satan, diabol, Lucifer, Zlý, nie je ba pseudorealita, neosobná personifikácia, všeobecné vyjadrenie, jazyk používaný pred 2000 rokmi, ale že je to osoba, padlý anjel, ktorý sa vzbúril voči Bohu a s ním i tretina anjelov (porov. Zjv 12, 4) a stali sa z nich démoni. Majú rozum i slobodnú vôľu, mimoriadnu inteligenciu, prirodzenosť, ktorá dokáže viac ako ľudská a ich cieľom je ničiť všetko, čo Boh stvoril, najmä človeka a priviesť ho k sebe do večného zatratenie, čiže do pekla.
  2. Často sa zo srdca zriekaj Zlého: Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho pokušení, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho spôsobov.

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár