Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Dňa 2. 8. 2023 v stredu o 19:00 bude na kanáli www.youtube.com/@EucharistickaAdoracia vysielaná slávnostná svätá omša z farského kostola Všetkých svätých v Dojči pri príležitosti možnosti získania porciunkulových odpustkov. Budeme hovoriť o duchovnej sile odčiňovania hriechov pre jednotlivcov, manželstvá, rodiny i celú spoločnosť. Pozývame Vás, príďte osobne alebo pripojte sa.

Poďakujeme sa za nesmierne milosti počas siedmych dní modlitieb na odčinenie hriechov pred vystavenou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, ktoré predchádzali druhému augustu.

Farnosť Dojč susedí s farnosťou Šaštín, kde sa nachádza národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.