Pozývame Vás na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční v stredu 5.7.2023 pri Cyrilo-metodskom kríži nad obcou Dojč.

Program:

O 15:00 sa stretneme pri farskom kostole Všetkých svätých v Dojči, odkiaľ budeme spoločne putovať k Cyrilo-metodskému krížu nad obcou Dojč.

O 16:00 bude pri Cyrilo-metodskom kríži nad obcou Dojč slávnostná svätá omša.

Po svätej omši bude možnosť spoločného pohostenia, prosíme Vás, kto nakoľko môže, aby ste so sebou priniesli aj nejaké občerstvenie.