Najsvätejšia sviatosť oltárna bola ustanovená na Zelený štvrtok. Eucharistia je poklad Cirkvi. Cirkev nám do liturgického kalendára zaradila aj osobitný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

V tomto roku situácia umožnila tradične osláviť jeden z najkrajších sviatkov – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný aj Božie Telo. Slávnostné sv. omše v našich oboch kostoloch boli vo štvrtok 16. júna 2022. Počas nich sme ďakovali Pánovi za jeho prítomnosť pod spôsobom chleba a vína, za úžasný dar Eucharistie.

K týmto slávnostiam neodmysliteľne patria aj eucharistické procesie. Slávnostná procesia v Š. Humenciach bola vo štvrtok. Eucharistická procesia v Dojči sa konala v nedeľu. Farníci pripravili štyri oltáriky, ktoré symbolizujú štyri svetové strany. Na štyri svetové strany býva udelelné aj požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Za prípravu oltárikov v Š. Humenciach ďakujeme rod. Leškovej, rod. Nemečkayovej, rod. Dobiášovej a Filovej a rod. Sekáčovej. Za prípravu oltárikov v Dojči ďakujeme rod. Holkovičovej, rod. Kozánkovej a Jurášovej, zamestnancom OÚ a rod. Pokrývkovej a Morávkovej. Nechýbali procesiové zástavy a baldachýn, ktoré boli uchovávané u p. Alojzie Václavkovej. Dievčatá na znak úcty a lásky k Pánovi Ježišovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej sypali lupene kvetov na cestu.

Pri každom oltáriku  sme počúvali Božie slovo a bolo udelené eucharistické požehnanie. Naše spoločné putovanie s Eucharistickým Pánom Ježišom sprevádzali spevom dievčatá zo spoločenstva a prítomní farníci.

Pane Ježišu, ďakujeme, že nás sýtiš svojím Sv. Telom a Krvou!

Ďakujeme, že si prítomný pod spôsobom chleba a vína!