S DEŤMI PRI KRÍŽI SV. CYRILA A METODA

V pekné a teplé sobotné popoludnie dňa 13. októbra sme sa vybrali s deťmi z našej farnosti ku Krížu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza v Dojči – v časti Dráhy. Stretli sme sa o 13:00 pri farskom kostole. Prišli deti z Dojča i Š. Humeniec, spolu 27 detí a 5 dospelí, ktorí pomáhali organizačne. Aby nám cesta ubehla rýchlejšie, deti plnili rôzne jesenné úlohy, napr. zbierali lúčne kvety na kytičku ku krížu či farebné listy na venček pre Pannu Máriu do kostola. Pri kríži na nás čakali gaštany a špagáty, z ktorých sme vyrábali ružence. Aj sme ich vyskúšali pri modlitbe. Modlili sme sa za rodičov a všetky deti z našej farnosti, vyprosovali sme Božie požehnanie a ochranu od Matky Božej. Prečo práve ružence? Mesiac október je mesiacom sv. ruženca.

K dobrému výletu patria aj hry, súťaže a odmeny pre víťazov. Všetko sme splnili. Bolo úžasne vidieť radosť v očiach prítomných detí, úsmevy na ich tvárach i ducha bojovnosti. Smiech sa ozýval celou oblasťou. Domov sme šli cestou okolo kaplnky a celé naše putovanie bolo zavŕšené v kostole. Deti vyrobené ružence a venček priniesli do kostola a položili k soche Panny Márie. Poďakovali sme sa za krásny a požehnaný deň, za ideálne počasie a pobrali sme sa domov. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Za pomoc ďakujem M. Hlúpikovej, M. Žilínkovej a M. Gajarovi.

Kráľovná sv. ruženca, oroduj za nás.