Príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti sa koná podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých, tzv. Youcat.

Pre potreby záverečného preskúšania bolo zostavené resumé vo forme otázok a odpovedí, ktoré slúži ako pomocný materiál. Ide o pracovnú verziu textu, ktorá v budúcnosti môže byť ešte upravovaná, podľa potrieb a podmienok prípravy na prijatie tejto sviatosti. Tento text neprešiel jazykovou korekciou.

Tento pracovný materiál bol zostavený podľa katechizmu Youcat (Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2011), Katechizmu Katolíckej cirkvi (SSV 2009) a Katechizmu pre malých i veľkých (Lúč, Bratislava 2008).

RESUME k príprave na sviatosť birmovania vo forme otázok a odpovedí .pdf