BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ

*24. decembra 1916 v Krivej na Orave, † 31. júla 1955 v Trnave

Bl. Zdenka, panna a mučenica, je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. Na sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA 14. septembra 2003 ju sv. Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke vyhlásil za blahoslavenú.

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža na základe žiadosti nášho duchovného otca, vdp. Ivana Barusa, udelila pre našu farnosť dve relikvie, pre farský aj filiálny kostol. V nedeľu 29. júla 2018 boli v Kostole Všetkých svätých v Dojči a v Kostole sv. Augustína v Š. Humenciach pri sv. omšiach slávnostne odovzdané relikvie bl. sestry Zdenky Schelingovej. Uvedenie relikvie sme slávili za prítomnosti nášho duchovného otca, troch rehoľných sestier z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ale tiež farníkov a pútnikov z okolitých farností či miest.

Slávnostná sv. omša začala sprievodom, v ktorom bol prinesený obraz bl. Zdenky, relikviár a dekrét o potvrdení pravosti relikvie. V úvode sv. omše boli odovzdané relikvie bl. Zdenky z rúk sestier do rúk p. farára, ktorý bl. Zdenku privítal v našej farnosti ako novú členku nášho spoločenstva. V príhovore sme si vypočuli svedectvo o tom, ako sa relikvia bl. Zdenky vôbec dostala do našej farnosti, ale tiež svedectvá o tom, ako sa bl. Zdenka prihovára u Nebeského Otca, ako pomáha tým, ktorí ju prosia o pomoc.

V závere sv. omše sestra Dominika porozprávala o živote bl. Zdenky, o jej povolaní, rehoľnom živote, pomoci odsúdeným kňazom pri úteku za minulého režimu, o jej krutom vypočúvaní, mučení, odsúdení a väznení, ťažkej chorobe – rakovine, liečbe v Trnave, smrti a udalostiach po jej smrti. Bl. Zdenka vytrpela veľmi veľa, a napriek tomu sa nikdy nesťažovala, nešomrala, neľutovala sa, ale s veľkou pokorou a oddanosťou Pánovi Ježišovi všetko prijímala. Sestra Dominika tiež rozprávala o piatich pilieroch jej života: dôvera, vernosť, odpustenie, úsmev a úcta ku kňazom. Zdôraznila, že odteraz máme bl. Zdenku medzi nami, je tu pre nás, bude sa za nás prihovárať, vyprosovať nám zvláštne požehnanie a milosti od Nebeského Otca. A tiež, že sa teší, keď si prečíta list alebo mail, v ktorom bude napísané o zvláštnej pomoci na príhovor bl. Zdenky v Dojči alebo Š. Humenciach.

Po záverečnom požehnaní s relikviou bl. Zdenky mali prítomní možnosť prijať i individuálne požehnanie s relikviou. Slávnostnú atmosféru dopĺňali hudbou a spevom farský zbor s p. organistkou a dievčenský zbor z Bratislavy. Po sv. omši mali prítomní možnosť zakúpiť si náboženskú literatúru aj o bl. Zdenke, ktorú priniesli sestry z Kongregácie. A ako pri každej významnej udalosti, ani v tento pre našu farnosť tak významný deň nechýbalo pohostenie, na príprave ktorého sa podieľali: Farský úrad v Dojči, Obecný úrad v Dojči a ochotné gazdinky, ktoré napiekli koláčiky.

… zo zápisníka blahoslavenej Zdenky …

„Usmievaj sa!

S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová. S úsmevom pomáhaj, s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom nes nepravdu o sebe! S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú! S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí. S úsmevom kráčaj, i keď si veľmi smutná, s úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho, ktorý všetku lož, zlobu, faloš, klam ľudí poznal prv ako ty. On teba už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste. Aká nevďačná by si bola, keby si sa všetkému neusmiala!“