Na jeseň v roku 2021 bola zrealizovaná rekonštrukcia krovu a stropu NKP Kostola Všetkých svätých v obci Dojč.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Dotácia na rekonštrukciu krovu a stropu kostola bola poskytnutá na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom MK-3227/2021-423.