PÚŤ K MILÉNIOVÉMU KRÍŽU

„Pani učiteľka, ešte pôjdeme niekam na výlet?“ pýtali sa ma často deti v škole. Počasie cez týždeň veľmi neprialo, ale napriek tomu sme sa v sobotu 10. novembra vybrali na púť k Miléniovému krížu nad farnosťou Rohov – Rybky. Popoludní sme sa stretli pri farskom kostole. Na začiatku sme od p. farára I. Barusa dostali požehnanie na cestu. Ochotní rodičia a starí rodičia nás zaviezli do Smrdák ku kostolu, odtiaľ sme putovali k spomínanému krížu. Mnohí z nich sa k nám pridali. Skupinka 22 detí a 10 dospelých sa nenechala odradiť počasím. Pútnici boli z Dojča a Š. Humeniec, pridali sa aj dvaja pútnici z Koválova. Aké by to bolo putovanie bez modlitby a obety?! Okrem toho nás sprevádzal smiech, radosť, rôzne úlohy, ale aj nie vždy príjemný vietor. Najťažšou úlohou bolo 5-minútové ticho, najzábavnejšou nesenie kamaráta na chrbte.

 V blízkosti kríža je studnička, tam sme si oddýchli, porozprávali sa a zasmiali, zjedli zásoby z domu. Pri Miléniovom kríži sme sa o 15:00 spolu s p. farárom pomodlili krížovú cestu za prítomných a za všetky deti z našej farnosti, za našich rodičov a súrodencov, príbuzných. Pred požehnaním na cestu domov p. farár porozprával deťom o Božom milosrdenstve a o sv. sestre Faustínke.

Oplatilo sa zrieknuť sa pohodlia domova, prekonať stúpanie do kopca či odolávať vetru. Som presvedčená, že Pán požehnal naše putovanie, že sme si vyprosili veľa milosti a pomoc do nasledujúcich dní, a ešte sme aj zažili spoločenstvo, spoznali nových kamarátov a nazbierali kopu zážitkov. Vďaka patrí Nebeskému Otcovi za pomoc a ochranu, za udelené milosti a požehnanie. Ale tiež tým, ktorí pomohli pri organizácii, menovite rodinám Žilínková, Hlúpiková, Božková, Tobiášová, Lešková.

Cestou od kríža zaznela niekoľkokrát otázka: „Kam pôjdeme nabudúce?“ A odpoveď? Najbližšie sa stretneme 1. decembra, budeme si vyrábať a zdobiť adventné vence. A v prípade, že nám Pán požehná snehovú nádielku, zorganizujeme sánkovačku.