Advent je obdobím príprav na Vianoce. Narodením Ježiška sa Boh približuje človeku, a aj my sme sa počas adventu snažili viac sa priblížiť k Bohu. Aby sme počas predvianočného zhonu nezabudli na to najdôležitejšie, pripravili sme adventnú aktivitu. Aktivita bola určená pre deti, ale myšlienka oslovila aj mnohých dospelých.

Ježiško sa narodil v chladnej, opustenej a neútulnej maštaľke. Spolu s deťmi sme sa rozhodli pripraviť pre Ježiška dôstojnejší príbytok. P. uč. Žilínková namaľovala maštaľky do obidvoch kostolov našej farnosti. Postupne sme s deťmi vlepovali do maštaliek kamene, hviezdičky a prúžky slamy. Deti si po sv. omšiach vlepovali symboly, podľa toho, komu sa čo podarilo splniť. Kamene za dobré skutky, aby mal Ježiško pripravenú bezpečnú cestu do príbytku. Slamu za účasť na sv. omši, pristúpenie k sv. spovedi či sv. prijímaniu, aby Ježiškovi bolo v jasličkách príjemne a teplo. Hviezdičky za rannú a večernú modlitbu, modlitbu sv. ruženca či iné modlitby počas dňa, aby Ježiško nebol v tme a potešil sa z ozdobenej oblohy. Deti sa do aktivity s nadšením zapájali a pripravovali pre Ježiška nielen maštaľky, ale hlavne svoje srdiečka.