Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Ako som sľúbil v kázni pri svätej omši, v našej farnosti začíname pôstnu aktivitu tým spôsobom, že sa spájame s duchovnou aktivitou otca Dominika Chmielewského z Poľska s názvom NINIVE. Každý deň chceme Pána odprosovať za určité hriechy, ktoré sme spáchali: osobne, v našom manželstve, rodine, farnosti, krajine, a tieto hriechy aj odčiňovať.

Viac o tejto aktivite sa môžete dozvedieť tu: https://youtu.be/vOObwfjXeoU

Ja sám som v modlitbe prosil Pána a Matku Božiu, akým spôsobom by bolo dobré túto aktivitu naplniť. Z Božej lásky i pravdy by som vám chcel ponúknuť toto: každý deň budem na našej internetovej stránke zverejňovať konkrétnu výzvu na odčiňovanie a zároveň duchovné cvičenie, jednoducho, v konkrétnej oblasti života.

Všetkým, ktorí sa chcú s úprimným srdcom zapojiť, udeľujem kňazské požehnanie +

Ivan Barus, správca farnosti Dojč