V nedeľu 15. 10. 2023 o 15:00 hod. sa v Šajdíkových Humenciach v lokalite Hlaviny uskutočnilo požehnanie obrazov Pána Ježiša a Panny Márie. Podľa ústneho podania umiestnil na toto miesto obrazy Pána Ježiša a Panny Márie ešte za čias tureckých nájazdov vojak, ktorý sa pred Turkami zachránil. Tento rok miestni farníci toto miesto a obrázky obnovili a pán farár Ing. Mgr. Ivan Barus ich požehnal za prítomnosti veriacich.