Požehnanie napoludnie

  • Zosnulý dominikánsky páter Akvinas Gabura OP, ktorý zomrel v povesti veľmi čnostného kňaza, pravidelne udeľoval veriacim v istú hodinu požehnanie.
  • Pápež Pius XII. veľmi povzbudzoval kňazov k tomu, aby podľa náuky Katolíckej cirkvi žehnali veľmi často.
  • Svätý apoštol Pavol hovorí: žehnajte a nepreklínajte (porov. Rim 12, 14).
  • Vždy na poludnie o 12:00 udeľujem požehnanie pre všetkých farníkov, ktorí ho chcú prijať.

  • Vo svojom srdci môžte poprosiť, aby toto požehnanie zostúpilo aj na konkrétnu oblasť života, napríklad na posilu v duchovných zápasoch, pomoc pre zdravotný stav, atď.
  • Kdekoľvek by ste sa nachádzali, potrebné je vzbudiť napríklad tento úmysel: „Pane, chcem teraz prijať tvoje požehnanie.“
  • Potrebné je dôverovať a spolupracovať s milosťou tohto požehnania a vyhnúť sa akémukoľvek magickému chápaniu viery.
  • Praktická rada: môžte si nastaviť budík na mobilnom telefóne na 12:00, aby vás upozornil na túto hodinu.