V pôstnom období sa pripravujem na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, na Veľkú noc. Sú to sviatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Aby sme Veľkú noc prežili s duchovným úžitkom, je potrebné, aby sme sa dobre pripravili.
Na začiatku pôstu si mnohí kladieme otázku a pýtame sa seba samých, ako ho prežijeme, aké predsavzatie si dáme? Mnohí si neuvedomujeme, čo všetko Pán Ježiš pre nás urobil, akú veľkú lásku nám prejavil. Možno práve začínajúce pôstne obdobie je pre nás časom, aby sme Pána Ježiša bližšie spoznali, aby sme si s ním vytvorili priateľský vzťah.
Máme pred sebou 40-dňovú cestu. Máme pred sebou zvláštne dni, kedy by sme sa mali zastaviť, stíšiť. Kedy by sme sa mali prehodnotiť svoje konanie, viac sa usilovať bojovať proti hriechu. Máme pred sebou dni, kedy by sme si mali nájsť čas na pravidelnú osobnú modlitbu, sv. omšu, pobožnosť krížovej cesty. Pokúsme sa o šírenie dobra a lásky v prostredí, v ktorom sme. Ak k tomuto úsiliu pridáme rôzne formy zrieknutí sa, bude pôst pre nás veľkým požehnaním.
Od Popolcovej stredy začneme v oboch kostoloch našej farnosti pôstnu aktivitu pre deti a mládež. Cieľom našej aktivity je prežiť pôstne obdobie v spojení s Pánom Ježišom, ktorý sa za nás obetoval, aby nás vykúpil a otvoril nám bránu do neba. Pri bočnom oltári bude pripravená „pôstna cesta“. V jednotlivých pôstnych týždňoch budeme do nej vlepovať určené symboly podľa toho, čo sa nám podarilo splniť:
– za účasť na sv. omši obrázok kostolíka;
– za účasť na krížovej ceste kríž;
– za rannú a večernú modlitbu modliace sa ruky;
– za zrieknutie sa niečoho (sladkosť, hra na PC, mobil, TV, zlozvykov, neporiadku okolo seba, mäsitý pokrm,  …) rybu;
– za dobrý skutok srdiečko.
Nech je pre nás začínajúce pôstne obdobie časom milostí a veľkého Božieho požehnania. Nech umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša nie je pre nás zbytočné.