V mesiaci júli sme boli poctení mimoriadnou návštevou. Sestry zo slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža priniesli do našej farnosti vzácny dar, relikviu bl. sestry Zdenky. A tak už pár mesiacov sa tešíme z prítomnosti a príhovoru našej slovenskej orodovníčky, ktorú máme pri Pánovi v nebi.

Každý mesiac sa v posledný štvrtok v mesiaci v Dojči a v posledný piatok v mesiaci v Š. Humenciach koná modlitbové popoludnie, ktoré je venované šíreniu úcty k bl. sestre Zdenke. Začíname vyložením Najsvätejšej sviatosti oltárnej, modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračujeme pobožnosťou krížovej cesty s bl. sestrou Zdenkou. O príhovor prosíme aj modlitbou sv. ruženca, do ktorého sa snažíme zapojiť deti a mladých z farnosti. Pred sv. omšou býva udelené eucharistické požehnanie, ktorému predchádza krátka moderovaná adorácia. Do slávenia sv. omše sa zapájajú veriaci službou lektorov, nesením obetných darov, čítaním komentára k obetným darom, hudbou a spevom. Po sv. omši máme možnosť prijať individuálne požehnanie relikviou bl. sestry Zdenky. Počas celého popoludnia je možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

A inak to nebolo ani koncom novembra. Farníci i pútnici z Koválova, Skalice, Trnavy, Bratislavy a iných miest si prišli uctiť bl. sestru Zdenku a vyprosovať si milosti tak veľmi potrebné v každodenných stretnutiach a situáciách. V príhovore p. farára, vdp. I. Barusa, sme sa zamýšľali nad témou vďačnosť. Vďaka patrí v prvom rade Pánovi za tento požehnaný čas, za udelené milosti a Božiu prítomnosť. Tiež bl. sestre Zdenke za príhovor, vyprosené milosti a pomoc pre našu farnosť i jednotlivcov. A všetkým, ktorí prišli, s ktorými sme vytvorili spoločenstvo.

Bl. sestra Zdenka, oroduj za nás!