Dnes, na sviatok Katedry svätého apoštola Petra ťa Pane:

  1. Odprosujeme za všetky bludné náuky a myšlienky, ktoré sme šírili či už veriaci alebo my, pastieri Cirkvi.
  2. Odprosujem ťa, Pane, za nás pastierov Cirkvi, keď sme nemali dostatočnú pokoru voči tebe a spoliehali sa iba na vlastné pocity, vlastné názory, vlastné presvedčenie a nepýtali sme sa na tvoju svätú vôľu.
  3. Odprosujeme ťa, Pane, za chvíle, keď sme zo strachu pred verejnou mienkou, médiami alebo inými sa báli vyznať pravdu a hovoriť tvoje slová, ktoré sú pravda, a tak sme sa stali paralyzovanými a zastrašenými.

DUCHOVNÉ CVIČENIE: často si opakovať vety zo Svätého písma:

  1. Posväť nás pravdou, tvoje slovo je pravda (Jn 17, 17).
  2. Ty si cesta, pravda a život (porov. Jn 14, 6).
  3. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú (Mt 24, 35).

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár