Dnes je Veľký piatok, deň, keď náš Pán zomrel za nás na kríži. Prosme s mimoriadnou láskou o odpustenie za naše hriechy, hriechy nášho manželstva, našej celej rodiny, našej celej krajiny. Prosme z celého srdca aj za tých, ktorí neprosia, ktorí sa vzdali Zlému, ktorí sú zatvrdnutí a ktorí sa nesklonia pred Bohom v srdci, ktorí neprijímajú lásku Božiu: „Pane, odpusť a zmiluj sa nad nami. Odprosujeme ťa za všetku nevďačnosť, všetku pýchu, každé zatemnenie mysle i srdca, každú neprávosť voči tvojej láske. Pane, zmiluj sa nad nami hriešnymi.“

Zároveň pozývam na poklonu Pánovi v Božom hrobe, vo Sviatosti oltárnej od 20:00 piatku do 19:00 soboty. Obetujme tento čas s láskou Pánovi. Adorácia bude sprístupnená online tu na tomto mieste od 19:30 dnes v piatok 7.4.2023 večer.

Nech je Pán mnohými dušami toho roku milovaný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. +