Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Dnes vás chcem pozvať, aby sme Pána veľmi odprosovali za premárnený čas.

  1. Odprosujeme ťa Pane za to, že sme často premrhali drahocenný čas, ktorý je tvojím darom a naplnili sme ho egoizmom, zábavkami a nepotrebnými vecami.
  2. Odprosujeme ťa za to, že sme tento čas nevenovali budovaniu skutočného vzťahu s tebou a so svojimi blížnymi.
  3. Odprosujeme ťa za to, že sme si neorganizovali čas vzhľadom na večnosť.
  4. Odprosujeme ťa za to, že sme neprijali milosti, ktoré si pre nás mal pripravené.

DUCHOVNÉ CVIČENIE:

  1. Čas je BOŽÍM DAROM. Každá prežitá minúta sa ráta pre večnosť. Každá prežitá minúta môže byť s Bohom alebo bez Boha. Strelná modlitba zo žalmu: Pane, nauč nás rátať naše dni.
  2. Môj strážny anjel, prosím ťa, neustále mi pripomínaj, aby som pamätal počas svojho dňa na Pána. Amen.

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár