Piatkové moderované adorácie za pomoc pre chorých, trpiacich, úľavu v utrpení a uzdravenie duše i tela podľa Božej vôle v Šajdíkových Humenciach

  • Zatiaľ kvôli koronakríze pozastavené.

  • Táto pobožnosť sa uskutoční vždy v piatok, v deň umučenia nášho Pána Ježiša Krista vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach od 19:00 do 20:00 (okrem týždňa, v ktorom je prvý piatok v mesiaci a modlitbového večera ku cti bl. sestry Zdenky, pozri aktuálne oznamy).
  • Úmysel: za pomoc a posilu pre chorých, trpiacich a vyprosenie milosti duchovného i fyzického uzdravenia podľa Božej vôle.