Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia.

V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti.

Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola na farský účet IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963

Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.

(pdf. súbor)