Základné informácie

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč

Správca farnosti: Mgr. Ing. Ivan Barus

Adresa: Dojč č. 336, 906 02

Tel.: (+421) 346 536 123

Email: faradojc@faradojc.sk

Web: www.faradojc.sk

Patrocínium: Všetkých svätých

Vybavovanie agendy: treba sa dohodnúť so správcom farnosti

Filiálka: Šajdíkove Humence (vzdialené 2,6 km)

Patrocínium: sv. Augustín, sv. Martin

IČO: 34014144

DIČ: 2022562168

Číslo účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963