Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Rozmýšľal som nad tým, aké novoročné prianie napísať. Keď som počúval čítania pri liturgii slova na slávnosť Bohorodičky Panny Márie z knihy Numeri, hovorilo sa o tzv. áronovskom požehnaní, ako bude potrebné žehnať synov Izraela. Teda na začiatku kalendárneho roka sa vzýva požehnanie na celý rok, na všetky oblasti života. Tiež v žalme: Bože buď nám milostivý a žehnaj nás.

NAJKRAJŠIE NOVOROČNÉ PRIANIE JE KONKRÉTNY SKUTOK DUCHOVNEJ POMOCI, KTORÝ POMÔŽE JEDNOTLIVCOM I CELEJ KRAJINE.

Áno, tento rok bude rokom veľkej úcty k Bohorodičke, Panne Márii. Prikladám spontánnu modlitbu odovzdania a zasvätenia VŠETKÝCH OBLASTÍ ŽIVOTA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI PROSTREDNÍCTVOM PANNY MÁRIE, AKO NAJLEPŠEJ MANAŽÉRKE ŽIVOTA A ORGANIZÁTORKE VŠETKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ.

PROSÍM VENUJME 3 MINÚTY DENNE TEJTO TAK MOCNEJ MODLITBE, ABY VŠETKO V NAŠOM ŽIVOTE BOLO POD OCHRANOU A V BOŽEJ RÉŽII.

Stiahnime si do mobilu, PC či tabletu tento PDF dokument a modlime sa DENNE.

Kto by mal záujem, môže si na dobierku objednať aj tlačenú kartičku – dvojstránku vo formáte A6 na emailovej adrese objednavky@ped.sk

Pomôžme svojej rodine, blízkym i priateľom dostať sa pod materinský ochranný plášť našej Nebeskej Matky.

Pomôžme našej krajine dostať všetky oblasti života pod tento materinský plášť, chrániť ich pred silami zla a otvoriť ich na Božie požehnanie.

PROSÍM STIAHNIME SI PRILOŽENÝ PDF DOKUMENT A POŠLIME HO AJ NAŠIM BLÍZKYM A PRIATEĽOM.

Novoročné požehnanie z knihy Numeri:

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!

Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“ (Nm 6, 22-27)