POKORNÁ PROSBA I VÝZVA VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE

Pripojme sa k modlitbovej iniciatíve noc modlitieb o požehnanie Slovenska a Poľska v noci z 26. na 27. 2. 2022. Táto modlitbová iniciatíva sa zrodila v Poľsku v modlitbových spoločenstvách otca Dominika Chmielewského za podpory a požehnania mnohých biskupov i kňazov.

Cítiac veľmi napätú situáciu, spoločensky, politicky a predovšetkým duchovne vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spojili v týchto modlitbách tam, kde sa nachádzame a obetovali časť noci alebo celú noc modlitbu, prosbe na odčinenie hriechov a adorácii či už osobne alebo online za požehnanie našej vlasti Slovenska a vyprosenie vyliatia Ducha Svätého, ktorého tak veľmi potrebujeme.

Mnohí sa snažia situáciu riešiť spoločnými vyhláseniami osobností a pod., ale cítime, že to je len na povrchu a nedotýka sa hĺbky ľudskej duše, ktorá je stvorená na obraz a podobu Božiu. Preto sa ľudská duša potrebuje spojiť s Bohom, svojím Stvoriteľom. Urobme niečo pre našu vlasť. Nezostaňme pasívne ležiaci na gaučoch, zavretí v pohodlí svojich domov a čakajúci, že niekto niečo spraví, že sa situácia upokojí, že všetko sa vráti do starých koľají. NEČAKAJME, ALE KONAJME, PRETOŽE PREBIEHAJÚ VEĽMI DOLEŽITÉ MOMENTY NAŠICH DEJÍN A OD KAŽDÉHO Z NÁS, OD NAŠEJ MODLITBY, OBETY, ODPROSENIA, ĽÚTOSTI A PRÍSTUPU K BOHU BUDE ZÁVISIEŤ ČO S NAMI BUDE. Preto obetujme časť noci alebo celú noc modlitbe, odproseniu, odčineniu a adorácii, s prosbou, aby Duch Svätý zostúpil na našu vlasť, do myslí i sŕdc, aby zlámal temné okovy, reťaze, zastretie mysle i srdca, aby sme videli Boha čistým srdcom a vedeli správne rozlišovať a aby sme sa vrátili k Bohu ako národ, ako krajina.

Kto tak môže urobiť?

Každý jeden človek, manželstvo, rodina, spoločenstvo, farnosť… tam kde som.

Môžeme tak urobiť rôznymi spôsobmi:

  1. Osobnou návštevou chrámu, tam kde to je možné v spolupráci s duchovnými pastiermi.
  2. Zo svojho domova. Výraznou pomocou je online vysielanie mnohých modlitbových spoločenstiev.
  3. ONLINE VYSIELANIE V NAŠEJ FARNOSTI JE MOŽNÉ SLEDOVAŤ www.online.faradojc.sk kde bude online prenos adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti od 22:00 do 6:00. Od 22:00 do 20:00 bude moderovaná adorácia. Od 00:00 do 6:00 budeme prosiť modlitbou svätého ruženca, piesňami i vzývaním Ducha Svätého.