Práve na 14. 2. 2021 pripadlo 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy. V dnešný deň, 21. 2. sa v našej arcidiecéze čítal pastiersky list.

  1. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že sme si nevážili cyrilo-metodské dedičstvo našich otcov a neprinášali sme náležité obety síl a schopností, aby sa zachovalo.
  2. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že si ani neuvedomujeme čo všetko si nám týmto dedičstvom daroval, že nemáme skutočné vedomie vďačnosti ani samotnú vďačnosť.
  3. Odprosujeme ťa, že sme toto nezdôrazňovali a nedostatočne vyučovali alebo nevyučovali ani naše deti a vnúčatá.

DUCHOVNÉ CVIČENIE:

  1. Začnem sa viac zaujímať, čo je obsahom cyrilo-metodského dedičstva a začnem viac spoznávať našu históriu a pozorovať, ako Boh pôsobil v dejinách.
  2. Začnem omnoho viac vo svojich modlitbách za to ďakovať.
  3. Začnem si uvedomovať, že príhovor a pomoc svätých Cyrila a Metoda je neustále k dispozícii aj ich dielo. Začnem mať s nimi duchovný vzťah, aby som ich mohol vzývať.

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár