Dňa 6. decembra sme si podľa liturgického kalendára spomínali na sv. Mikuláša. Kto bol sv. Mikuláš? Niektorí si ho mýlia s postavou Santa Clausa, ktorý chodí na soboch a spúšťa sa komínom, alebo s postavou Deda Mráza. Mnohí ho poznáme ako štedrého biskupa, ktorý sa staral o chudobných a núdznych. Deti ho poznajú ako starčeka, ktorý im prináša sladkosti.

Sv. Mikulášpatrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov. Narodil sa okolo r. 280/286 v Patare v Turecku a zomrel okolo rokov 345/351 v Myre, tiež v Turecku. Rodičia mu dali dobrú kresťanskú výchovu. Je o ňom známe, že bol mimoriadne pobožný a nadšený, a tiež že sa 2-krát do týždňa postil. Na jeho príhovor sa diali zázraky už počas jeho života. Keď bol ešte len mladíkom, umreli mu rodičia, ale zanechali mu veľký majetok, nemusel sa báť o svoje živobytie. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Celý majetok porozdával chudobným, robil to tak, aby nevedeli, kto bol štedrým darcom. Najznámejší je príbeh o záchrane troch dcér. Menej známy je príbeh o zachránenom námorníkovi. Sv. Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať „muža, ktorý víťazí“ (Niki = víťazstvo). Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný Mikuláš; obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza.

Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána začiatkom 4. storočia bol ustanovený za biskupa v Myre. A keďže bol veľmi horlivým kresťanom, aj jeho chytili, mučili a väznili. Na slobodu bol prepustený vďaka Milánskemu ediktu (zákon z roku 313, ktorým cisár Konštantín ovplyvnený svojou matkou sv. Helenou dovolil náboženskú slobodu).

Po prepustení z väzenia opäť horlivo pokračoval vo svojom poslaní a povolaní v Myre. Zomrel v pokročilom veku. Pochovali ho v Myre. Jeho telo bolo uložené do sarkofágu a namočené do myrhy. V roku 1087 boli jeho telesné pozostatky prevezené do talianskeho prístavného mesta Bari, aby boli uchránené pred moslimami, ktorí vtedy obsadili mesto. Pozostatky zložili do kostola sv. Štefana. Počas jednej bohoslužby sa začalo zo sarkofágu valiť veľké množstvo tekutiny, ktorú si ľudia zbierali do fliaš a používali ju proti rôznym chorobám. Aj dnes je v sarkofágu tekutina. A nielen tam. Náš p. farár si priniesli „vodu sv. Mikuláša“ z duchovných cvičení v Taliansku z Baziliky sv. Mikuláša v Bari. Táto voda obsahuje tekutinu, ktorá sa tvorí na spomínaných telesných ostatkoch svätého Mikuláša.

Deti z našej farnosti tiež očakávali vzácnu návštevu. A dočkali sa. Sv. Mikuláš zavítal do filiálneho i farského kostola v nedeľu 9. 12. 2018 po sv. omšiach. A neprišiel s prázdnymi rukami. Pre tých, ktorí poslúchali a boli dobrí, mal nachystané balíčky. Deti zaspievali sv. Mikulášovi pesničku a mali pripravené aj básničky. A to nebolo všetko. Každý prítomní, deti i dospelí, mohli prijať požehnanie „vodou sv. Mikuláša“. Vďaka Pánovi za každé požehnanie a milosti, ktorých sa nám tak hojne denne dostáva.

Sv. Mikuláš, oroduj za nás!