Svätý apoštol Pavol v liste Filipanom píše nasledovne: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.“ (Flp 4, 4-9)

Svätý apoštol Pavol vyzýva na ustavičnú radosť, teda vnútorné oslavovanie Boha vo všetkých situáciách. Keď je srdce zamerané na Boha, Duch Svätý do neho vlieva radosť, pretože je Duchom radosti. Nemusí to byť navonok viditeľná radosť, ale prejavuje sa raz viac a raz menej vo vnútri človeka.

Ďalej vyzýva k tomu, aby sme si nič, žiadnu starosť a ťažobu, nenechávali iba vo svojom vnútri, ale všetko prednášali Pánovi. Keď by sme si starosti nechávali iba sami pre seba a mysleli si, že sme schopní veci riešiť iba svojimi vlastnými silami, bola by to pýcha. Ale naopak, keď uznávame a veríme, že Boh má moc nad všetkými oblasťami nášho života a pomáha nám svojou milosťou, hneď z nás spadne bremeno ťažoby.

Toto je spôsob, akým sa srdce i myseľ uchováva v Božom pokoji. Zároveň zahŕňa aj odrážanie alebo neprijímanie zlých myšlienok: nepokoja, domýšľavosti, strachu, skleslosti, nečistoty a pod., ktoré by chceli rozrušiť myseľ. Veľmi pekne túto problematiku poznali púštni otcovia a pustovníci, ktorí sa veľmi starostlivo venovali rozlišovaniu myšlienok. Ich diela spracovával kardinál Tomáš Špidlík, ktorý sa zaoberal spiritualitou kresťanského Východu.

Modlitba: Pane, chcem sa neustále radovať z tvojej prítomnosti a pomoci a dôverovať, že si neustále pri mne. Či bdiem, či spím, nie som sám, len aby som ja vo svojom srdci neodišiel od teba. Všetky starosti, každú oblasť svojho života, každý problém odovzdávam do tvojich rúk a do tvojho otcovského srdca. Prosím, postaraj sa o všetko. Zober zo mňa bremeno ťažoby a ustarostenosti. Zriekam sa všetkých negatívnych myšlienok, všetkých myšlienok, ktoré majú za cieľ ničiť Boží život vo mne. Odovzdávam svoje srdce a svoju myseľ do tvojich rúk. Nech tvoj pokoj vládne v mojom srdci. Amen.

Všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky, udeľujem s láskou kňazské požehnanie +.

Pán farár IB