Moja obeta pre Pána Ježiša

Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Zmyslom pôstu je pripraviť si srdce na úprimné prežívanie veľkonočných sviatkov, pripraviť si srdce na osobné stretnutie so ZMŔTVYCHVSTALÝM PÁNOM JEŽIŠOM. Počas pôstu si častejšie budeme pripomínať utrpenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Budeme sa spájať s Pánom Ježišom a jeho utrpením v jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, na kríži na Golgote.

Pre deti a mladých je pripravená pôstna aktivita: „Moja obeta pre Pána Ježiša“. Počas pôstu od Popolcovej stredy do Bielej soboty majú možnosť prejaviť lásku trpiacemu Pánovi Ježišovi, prinášať malé obety. V kostole je veľké srdce ovité tŕňmi, ktoré symbolizuje TRPIACE A MILUJÚCE SRDCE PÁNA JEŽIŠA. Za každý skutok lásky: účasť na sv. omši, pobožnosť krížovej cesty, modlitbu sv. ruženca, rannú a večernú modlitbu či zrieknutie sa niečoho si môžu pripnúť do srdca malé srdiečko.

Potešme Pána Ježiša, prejavme mu vďačnosť za Jeho obetu našimi skutkami lásky.

Aktivitu i článok pripravila pani učiteľka Štefánia Vymislická