Veľa ľudí trpí vnútornými zraneniami od najbližších alebo v
dôsledku hriechov, alebo z akýchkoľvek iných okolností. Tu nájdete
modlitby, ktoré vám veľmi môžu pomôcť.

Samozrejme nečakajme jednorazovú automatickú pomoc vo forme automatu: ja dám modlitbu a Boh dá uzdravenie. Ide o vzťah s Pánom. Musíme s ním vstúpiť do vzťahu. On mi ponúka pozvanie na uzdravenie, ja naň odpovedám a on vo mne potom môže konať. Uzdravenie je proces života s Pánom. Veľmi odporúčam, aby sme k tomu pozvali Pannu Máriu a nechali sa ňou viesť, pretože Ona je najlepšia učiteľka vzťahu s Pánom.

Ako sa modliť?

1. Celým srdcom, silou, vôľou i mysľou.
2. S dôverou, evanjelium hovorí: „Proste a dostanete!„(porov. Mt 7,7).
3. S pokorou voči Pánovi. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba
spravodlivého
(…) Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil,
aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa
modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod
“ (Jak 5,16,18).
4. S vierou (porov. Lk 12,22-31).
5. S veľkou vytrvalosťou a trpezlivosťou (porov. Lk 11,5-13).

S láskou vám žehnám milosť uzdravujúceho Božieho dotyku.
+
Ivan Barus

správca farnosti

Modlitby za uzdravenie s cirkevným schválením pre súkromnú potrebu

(pdf. súbor)