Povzbudzujem každého jednotlivca, manželstvo, rodinu, aby sa denne
v tejto takej náročnej spoločenskej aj duchovnej situácii koronakrízy
začali súkromne modliť aj modlitby za oslobodenie z týchto dôvodov:

– ako prevenciu pred najrôznejšími vplyvmi a „nánosmi“ duchovného zla,
– ako rozšírenie prosby modlitby Pána – zbav nás Zlého,
– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pri vyslobodení zo závislostí,
– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pre manželstvo a celú rodinu,
– ak veľmi účinnú duchovnú pomoc proti negatívnej situáciu v spoločnosti
(rozdeleniam, hnevom, zlobe, strachu, riziku občianskych nepokojov a
rozvratu, strate zamestnania),
– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc proti nenávisti voči Katolíckej
cirkvi, Božím zákonom, kresťanským miestam a znakom,
– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc proti náboženským extrémistickým
útokom,
– mnohé iné…

V susednom Poľsku i v Spojených štátoch amerických sa kresťania i
duchovní pastieri už veľmi intenzívne modlia tento typ modlitieb, vidiac
šíriace sa a zúriace zlo.

Ako sa modliť?

1. Celým srdcom, silou, vôľou i mysľou.
2. S dôverou, evanjelium hovorí: „Proste a dostanete!“ (porov. Mt 7,7).
3. S pokorou voči PánoviLebo veľa zmôže naliehavá modlitba
spravodlivého
(…) Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil,
aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa
modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod
“ (Jak 5,16,18).
4. S vierou (porov. Lk 12,22-31).
5. S veľko vytrvalosťou a trpezlivosťou (porov. Lk 11,5-13).

S láskou vám žehnám silu do duchovného zápasu a proti akejkoľvek
lenivosti.
+
Ivan Barus

správca farnosti

Modlitby za oslobodenie s cirkevným schválením pre súkromnú potrebu

(pdf. súbor)