Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa, robotníka, ktorý sme slávili 1. mája 2020, Vám ponúkame nasledujúcich 9 videí na prehĺbenie vzťahu, lásky a úcty k tomuto veľkému svätcovi.