Na sobotu 30. júla pripadla liturgická spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, rodáčku z Krivej na Orave. Sestra Zdenka bola blahorečená v r. 2003, dnes už svätým, pápežom Jánom Pavlom II. v Bratislave – Petržalke. Výnimočnosť tejto spomienky bola nielen v tom, že bl. sestra Zdenka je naša slovenská orodovníčka v nebi, ale tiež, že v oboch kostoloch našej farnosti máme jej relikvie (telesné pozostatky). Relikvie bl. s. Zdenky do našej farnosti priniesli v júli 2018 rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža z Trnavy.

V spomínanú sobotu sme mali v našej farnosti pripravený bohatý duchovný program, počas ktorého sme si uctili bl. s. Zdenku. Poďakovali sme jej za mnohé milosti a požehnanie, ktoré nám stále vyprosuje u Nebeského Otca. Odovzdali sme jej naše úmysly, prosby a starosti, prosili sme ju o príhovor. V oboch kostoloch našej farnosti boli slávené slávnostné sv. omše ku cti bl. s. Zdenky, v závere bolo udelené požehnanie s relikviou bl. sr. Zdenky. Nočný program bol súčasťou Modlitbového zápasu. Celý program bol dostupný cez online prenosy. Možnosť duchovne sa pripojiť, ponoriť sa do Božej prítomnosti, uctiť si bl. sr. Zdenku a vyprosiť si pomoc Božiu dostali aj tí veriaci, ktorí nemali možnosť prísť do našich kostolov. 

Ďakujeme Pánovi za tento milostivý a požehnaný čas, ktorý nám bol dopriaty.

Ďakujeme bl. sestre Zdenke za silné svedectvo jej života, za jej prítomnosť v našej farnosti, za každú vyprosenú pomoc, požehnanie, za jej mocný príhovor.

Bl. sestra Zdenka, oroduj za nás! Prihováraj sa za náš slovenský národ!