Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom!

V stredu 28. 6. 2023 vás pozývame na modlitbové stretnutie s názvom RAFAEL – Boží liek, Boží lekár od 18:00 v kostole v Šajdíkových Humenciach (susedná farnosť so Šaštínom). Budeme Pána prosiť o mimoriadnu pomoc uzdravenia z dôsledkov covidu a tiež z odmietnutia a sebaodmietnutia, ktoré zasahuje veľmi veľké množstvo ľudí v súčasnej dobe.

Program:

18:00 úvodná modlitba svätého ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou

19:00 prednáška na tému: 1. časť: dôsledky covidu vo fyzickej i duchovnej oblasti a ako sa s nimi vysporiadať, 2. časť: ako sa prejavuje sebaodmietnutie a ako sa z neho uzdraviť a oslobodiť

20:00 svätá omša

21:00 požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše i tela pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou

22:00 eucharistické požehnanie a záver stretnutia

Prosíme, aby ste prišli vyspovedaní, nakoľko nevieme, či bude možnosť zabezpečiť príležitosť ku sviatosti zmierenia.

Program bude možné sledovať aj prostredníctvom internetového vysielania www.vysielanie.faradojc.sk, je potrebné mať vytvorenú registráciu. Osobná účasť je však omnoho intenzívnejšia, odporúčame.

Pozývame vás prísť k Lekárovi lekárov – eucharistickému Pánovi Ježišovi Kristovi, nechať sa ním liečiť a potom ho NASLEDOVAŤ.

S prianím požehnaného dňa +