Znovu Vás pozývame na modlitbové stretnutie ESTER – 2. časť, venované slovu i modlitbe duchovného zápasu o našu krajinu. Môžete sa dozvedieť o mnohých paralelách medzi starozákonnou kráľovnou Ester a jej zápasom za vyvolený národ a modlitbovým zápasom v dnešných časoch. Môžete sa dozvedieť veľmi dôležité informácie o duchovnom rozlišovaní a náležitostiach príhovornej modlitby. Môžete sa dozvedieť viac z histórie a o identite veriaceho človeka v jediného pravého Boha.

Streda 21.6.2023 farský kostol Všetkých svätých Dojč (vedľa Šaštína)

Program:

18:00 úvodná modlitba odprosenia a odčinenia pred Najsvätejšou Sviatosťou

19:00 svätá omša so spomenutým príhovorom

21:00 záverečná modlitba a eucharistické požehnanie

22:00 záver

Pre chorých a imobilných možnosť sledovať cez internet na www.vysielanie.faradojc.sk.

Treba mať vytvorenú registráciu.

Komu nie je ľahostajný život v tejto krajine. Kto cíti volanie do služby príhovoru za túto krajinu. Požehnanie +.