Už niekoľkokrát sa v Nitre pod záštitou nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka konalo celoslovenské modlitbové stretnutie k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov.

Modlime sa aj za slovenský národ aj ostatné národy. Nasledovná modlitba má uvedené cirkevné schválenie, imprimatur, viď dolu.