Drahá Sedembolestná Matka, patrónka Slovenska! Prichádzame k tebe ako k našej drahej Matke a Kráľovnej tak, ako k tebe prichádzali stovky našich predkov. Prosíme ťa o mimoriadnu pomoc v tejto tak ťažkej chvíli pre dejiny nášho národa i krajiny. Prosíme, aby si svojimi svätými nohami pošliapala hlavu hada pýchy, rozdelenia, nenávisti, zlosti, vraždy, likvidácie a choroby. Prosíme ťa, aby si ho zahnala do pekelnej priepasti. Prosíme, aby sa nemohol zmocňovať ľudských sŕdc v našom národe i krajine. Prosíme, aby nemohol rozdeliť naše rodiny a manželstvá a ani duchovných pastierov. Prosíme, aby nemohol zahmlievať mysle tak, žeby nerozoznali svetlo od temnoty. Prosíme, aby si pomohla každému pochopiť, že žijeme náročné časy, ktoré si vyžadujú modlitbu, úprimné pokánie – zmenu zmýšľania i srdca. Prosíme, aby si nás zachránila pred temnotou, ktorá nás chce zničiť a ovládnuť. Nedaj, drahá Matka, aby zvíťazila temnota, ale aby sa rozsvietilo svetlo.

Prosíme ťa pre sedem mečov, ktoré sa nachádzajú v tvojom srdci a ktoré znamenajú spoluvykupiteľské utrpenie, aby si nás uchránila pred každou temnotou v prostredí národnom i medzinárodnom.

Matka Sedembolestná, zachráň nás!

Matka Sedembolestná, osloboď nás od temnoty!

Matka Sedembolestná, vypros nám dar pravého pokánia!

Matka Sedembolestná, vypros nám dar Ducha Svätého!

Amen.


Ako sa dá konkrétne pomôcť našej vlasti v tejto situácii?

  1. Modliť sa modlitby oslobodenia napríklad so vzývaním Predrahej Kristovej Krvi a Panny Márie Sedembolestnej.
  2. Nechať slúžiť svätú omšu: Za Boží pokoj a budúcnosť v našej krajine podľa Božích prikázaní a so zachovaním viery v Boha.
  3. Organizovať modlitbové podujatia v rámci Roku modlitby za našu krajinu a jej budúcnosť podľa Božích prikázaní a so zachovaním viery v Boha.
  4. Organizovať modlitbu v malých spoločenstvách za našu krajinu a jej budúcnosť podľa Božích prikázaní a so zachovaním viery v Boha.
  5. Konať osobné pokánie – zmenu zmýšľania a srdca podľa svätej Božej vôle a Svätého písma, jednoducho meniť svoj život k lepšiemu.
  6. Získavať si informácie o svojej viere, omnoho viac študovať, aby sme mohli omnoho viac milovať.