Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme
o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť
a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek
konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho
Pána. Amen.

Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy